UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

"Pomóż mi zrobić to samodzielnie"

 

Pedagogika Marii Montessori pomaga dziecku w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejetności szkolnych i współdziałania. Głównymi założeniami pracy elementami metody Marii Montessori w naszym przedszkolu są:

 • rozwijanie w dziecku samodzielnosci i wiary we włane siły
 • wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy
 • wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej
 • wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli a nie na zewnętrznym przymusie
 • uniezależnieniu od nagrody
 • formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji
 • szacunku dla pracy innych
 • rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy
 • umiłowaniu do rzeczywistości i otoczenia

Każde dziecko będzie pracować według opracowanych schematów, które obejmują:

 • materiał do praktycznych ćwiczeń dnia codziennego- odwołuje się do wykonywania przez dziecko czynności domowych i samoobsługowych, pobudza, koordynuje i harmonizuje przebieg danej czynności, rozwija poczucie odpowiedzialności za otoczenie, rozwija wewnętrzny porządek, radość z działania oraz poczucie przydatności, wiary w swoje możliwości.
 • materiał z kategorii kształtowanie zmysłów- budowanie pojęć wprowadza dziecko w świat pojęć, którymi będzie się ono posługiwało. Pozwala zmysłami określac cechy, wprowadza w świat pojęć dotyczących wymiarów, powierzchni, brył. Pomaga poznawać i nazywać świat, rozumieć występujace w nim relacje, związki i cechy jakościowe.
 • materiał do edukacji matematycznej umożliwia dziecku poznanie świata liczb, rozumienie i wyćwiczenie czterech działań matematycznych oraz matematycznych reguł. Dziecko wychodząc od konkretów rozumie świat abstrakcji.
 • materiał do edukacji językowej umożliwia naukę pisania i czytania, ortografii i gramatyki już w wieku przedszkolnym. Opiera się na wielozmysłowym poznaniu świata i jego zainteresowaniu językiem pisanym i mówionym. Rozwija wszelkie umiejętności określania, nazywania i opisywania świata.
 • materiał do wychowania kosmicznego- umożliwia poznawanie i zrozumienie wszechświata w aspekcie astronomicznym, geologicznym, geograficznym, biologicznym i historycznym. Wraz z bezpośrednim kontaktem z przyrodą ożywioną i nieożywioną dziecko odkrywa związki i zależności we wszechświecie
 • materiał do wychowania religijnego ma na celu ukształtowanie światopoglądu człowieka ukierunkowanego na wartości moralne zgodnie z jego wyznaniem.

Zadaniem pracy elementami pedagogiki Marii Montessori jest zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności poprzez własną aktywność w przemyślanym środowisku pedagogicznym przy współpracy z nauczycielami. Wszystkie materiały są uporządkowane tematycznie i łatwo dostępne- umieszczone w zasiegu ręki dziecka. Nauczyciel jest pośrednikiem pomiędzy otoczeniem i dzieckiem, pomaga dziecku samodzielnie odkrywać rzeczywistość.